Ball Breaker
Med piletasterne rammes bolden med battet og stenene skydes ned.
Når der falder hemmeligheder ned, gribes de med battet,
Benyt Space ved skud.

Created by Star Interactive