Bubble Trouble
Skyd boblerne afsted med Space og ram bobler med samme farve.
Kanonen styres med piletasterne.